top of page

Om os

Velkommen til

BORNHOLMS JAGTCENTER

 

Bornholms Jagtcenter

Raghammer skydeterræn

Sdr. landevej 186, 3720 Aakirkeby. Tlf. bane 56977027

Formanden har ordet...

Vi på Bornholms Jagtcenter oplever stadig at nogle personer er i den tro, at det er Danmarks Jægerforbund som afholder riffelskydning/træning på Forsvarets baner ved Raghammer. Danmarks Jægerforbund afholder en skydning - nemlig jagtfeltskydning samt riffelprøver. Alle andre aktiviteter er det Bornholms Jagtcenter der er ansvarlig for. Det er ligeledes Bornholms Jagtcenter som afholder udgiften til leje af banerne. For at kunne leje banen er det en forudsætning fra Forsvaret, at skyttere registreres med våbentilladelse eller våbenpas.
Det er medlemmer af BJC der sørger for opsætning/nedtagning af skiver, bænke, borde m.m. - samt stiller instruktører til rådighed.
For at være dækket ind under Bornholms Jagtcenters forsikring, er der krav om medlemsskab eller køb af gæstekort.
Jeg håber, at ovenstående kan bidrage til at rette eventuelle misforståelser.
Evt. spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte formanden på mail: pw.schow@gmail.com

 

Overskrift 1

Riffelskydning

Den sidste riffelskydning i år er

Fredag den 8.dec. kl. 16

Kære medlemmer/brugere af Bornholms Jagtcenter

Så nærmer vi os sæson  start 2023. Vi glæder os til at se jer alle på Jagtcentret i den nye sæson. Vi er desværre stadig udfordret af stigende priser på patroner.
Vores politik har de sidste par sæsoner været, at sælge patroner stort set uden fortjeneste og anvende avancen på lerduesalg samt medlemskontingenter til at dække driften af Bornholms Jagtcenter.
Dette fortsætter vi med. Det er lykkedes at indkøbe lerduer til en lavere pris sammenlignet med 2022. Dette betyder, at vi har mulighed for at gå ud med en lavere salgspris- hvilket betyder at en seriepris for lerduer og patroner stort set vil være det samme som i 2022.

Riffelskydning: Som alle ved er der øget aktivitet på terrænet. Vi vil i det omfang det er muligt få tildelt skydetider, men det vil sansynligvis blive for en måned ad gangen. Vi kan kun sige, at man må holde øje med hjemmesiden samt Facebook, hvor tider vil blive lagt op så snart vi modtager dem. Hvis det viser sig, at vi ikke bliver tildelt - og man skal op til Riffelprøve eller lign., vil vi være behjælpelig med at skabe kontakt til andre baner på øen.

Vores anlæg, maskinhuse samt klubhus begynder at virke lidt slidt. Vi har besluttet at holde omkostningerne nede ved at arrangere nogle arbejdsdage, når vi kommer hen hvor vejret er bedre. Planen er at BJC indkøber materialer m.m. Det vil være fantastisk hvis der er nogle der vil være tovholdere på enkelte projekter. Det vil være som indvendig maling af klubhus, ny gulvbelægning på kontor, rep. af lavt skeet tårn m.m. Vi vil ved sæson start have en liste hængende i klubhuset med opgaver som vi ønsker udført, samt en liste hvor man kan skrive sig på som hjælper. Der vil være en fra bestyrelsen der vil koordinere opgaverne.

Her på siden og på Facebook vil i kunne se åbningstider, præmieskydninger, mesterskaber m.m. Som tidligere nævnt, så kan vi desværre ikke fremlægge program for riffel p.t. Kommer på så hurtigt som vi får det.
De bedste hilsner
Bestyrelsen for BJC
 

Polterabend og firmaskydninger

Hvis man godt kunne tænke sig at prøve at komme ned og skyde lerduer som privatgruppe eller firma, vil vi altid prøve at lave en sjov og spændende dag under sikre forhold til jer .
kontakt på mail: pw.schow@gmail.com
bottom of page