top of page

Jagtriffelskydning

 

Mange danskere jægere har i dag en jagtriffel, som der bruges i både ind- og udland. Det betyder også at der er mange, som har behov for at træne med sin jagtriffel.

 

For at få størst glæde af jagten, samt at minimere anskydningerne, er der behov for at træne med sin jagtriffel. Ved at skyde på forskellige afstande samt med forskellige skydestillinger, opnår man at kende sin egen samt jagtriflens begrænsninger.

 

På vores træningsdage er der altid erfarne instruktører til stede på banen, som kan hjælpe med gode råd om indskydning, fejlretning og skydestillinger.

 

Skydebanerne på Raghammer

 

Bornholms Jagtcenter lejer riffelskydebaner af forsvaret på Bornholm. Vi lejer både de afspærringsfrie skydebaner samt terrænet på Raghammer.

 

På skydebanen er der altid mindst en dygtige riffelinstruktør tilstede.

 

For at kunne afvikle skydningerne på en god, forsvarlig og sikker måde, skal skytterne benytte sig af forsvarlig våbenbetjening.

Til forsvarlig våbenbetjening på skydebane indebærer det at:

  • du ankommer til skudlinjen med åben eller udtaget lås eller knækket våben

  • du ser gennem løbet, før du lader første gang

  • du har åben lås eller knækket våben, hvis du skifter skydestilling

  • du efterser kammer og magasin efter endt skydning

  • du forlader skydelinjen med åben eller udtaget lås eller knækket våben

  • våbenet ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne

  • du i øvrigt betjener våbenet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde

  • du følger banekommandørens anvisninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Skydebane, Billede taget af Henrik Nielsen

 

På skydebanen betaler man for at få lov til at skyde. Disse penge går til skiver, leje af bane, materiel som banen råder over og m.m.

 

Der er mulighed for at købe øl og vand på banen, til favorable priser.I

Ind- og kontrolskydning

På skydebanen råder vi over indskydningsbænke med justerbare 3 punkt støtter. Der er mulighed for indskydning siddende i bænk eller liggende på underlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, skydebænk, Billed taget af Henrik Nielsen

 

Bornholms Jagtcenter har en kronograf, som bruges til at måle projektilets hastighed med. Ønsker man at kontrollere sin patrons udgangshastighed, kontaktes en af banens riffelinstruktører, som vil være behjælpelig med opsætning af kronograf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, kronograf, Billed taget af Henrik Nielsen

 

BJC råder ligeledes over en Boresigter, som kan benyttes ved grov indregulering af sigtekikkert, uden brug af ammunition. Ønskes denne Boresigter kontaktes en af riffelinstruktørerne, som vil være behjælpelig med brugen af denne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, kronograf, Billede fra Bushnell

Skydning med forskellige skydestillinger

På skydebanen er der mulighed for at afprøve forskellige skydestillinger. Man skal være opmærksom på at træfpunkt kan ændres ved forskellige skydestillinger. Derfor er det vigtigt at man afprøve de skydestillinger som man mest bruger på jagt. Medbring din egen skydestok og afprøv denne.

 

Skydestokke i forskellige højder kan lånes på banen. Har du spørgsmål omkring skydestillinger er du velkommen til at kontakte en af riffelinstruktørerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, skydning med skydestok, billed taget af Henrik Nielsen

 

 

 

Figur 6, liggende skydestilling

Skydning på forskellige distancer

 

På de afspærringsfrie skydebaner på Raghammer er der mulighed for at skyde på 100m, 200m og 300m afstand. Det er ikke alle skydedage at det er muligt at skyde på 200m og 300m afstand.

 

I årets skydeprogram fremgår det på hvilke afstande det er muligt at skyde de forskellige træningsdage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, 300 m volden, Billed taget af Henrik Nielsen

Skydning til forskellige mål/skiver

 

Bornholms Jagtcenter har en del forskellige skiver, både indskydningsskiver, samt vildtskiver. Der vil være mulighed for at skyde til forskellige skiver de enkelte skydedage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8, indskydningsskive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9, bukkeskive, billed taget af Henrik Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, kronhjort, billed taget af Henrik Nielsen

Skydning til bevægelige mål

 

Bornholms Jagtcenter har en skydebane til skydning efter løbende mål. I årets skydeprogram kan man se hvornår der er mulighed for at skyde på denne bane.

 

Nogle træningsdage er der mulighed for at træne til løbende mål, med din salonriffel. Andre gange er det muligt at bruge den rigtige jagtriffel. Dette vil fremgå af programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, løbende mål bane, billed taget af Henrik Nielsen

Konkurrenceskydning

Der afholdes forskellige konkurrence skydninger sæsonen igennem.

 

Der afholdes som regel følgende konkurrencer:

- Feltskydning

- BM i baneskydning

- Andre små konkurrencer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12, BM 2014, pointtælling, billed  taget af Henrik Nielsen

 

 

Riffelinstruktører

Følgende riffelinstruktører er tilknyttet banen

Otto Hansen

Anne-Lise Jacobsen

Lise Pedersen

Tage Ipsen

Steen Friis

Kalle Dahl

Hans-Jørgen Brandt

Henrik Nielsen

bottom of page