top of page

Skeet. Olympisk disciplin.

 

Skeet foregår på en bane med 2 tårne, et højt og et lavt tårn, samt at 8 standpladser. Disse er placeret i en halvcirkel, hvor der startes på standplads 1 fra venstre og slutter på standplads 7, herefter rykkes ind på standplads 8 i midten, sammenlagt skydes der til 25 duer. Det er kun tilladt at bruge et skud pr. due.

Nordisk trap

 

Er en disciplin der kun skydes i norden. Der skydes på bane hvor man står i en halvcirkel med 5 standpladser og der bliver kastet 5 duer i en vinkel på 35 grader til højre og en vinkel på 35 grader til venstre pr. standplads. Duerne bliver kastet fra en maskine, der er placeret 10 meter foran skytterne. En serie består af 25 duer (5 duer på 5 Standpladser)Skytterne skiftes til at skyde. Det er kun tilladt at skyde et skud pr. due og det er ikke tilladt at skuldre geværet før duen er synlig.

Ol-trap. Olympisk disciplin.

 

Banen består på Bornholms Jagtcenter består af en kastegrav med en kastemaskine (Moderne Ol-trap baner er forsynet med 15 kastemaskine). Denne kaster duen ud i en højde varierende fra 1,5 meter til 3,5 meter og en vinkel på 45 grader til både højre og venstre. Flyvelængden er 76 meter +- 1 meter. Standpladserne er placeret 15 meter bag kastemaskinen og består af 5 standpladser samt en venteplads. Duen udløses akustisk dvs. øjeblikkeligt på en klar melding. Det er tilladt, at skuldre geværet før klarmelding, der må bruges 2 skud pr. due

Sporting

 

Er en forholdsvis ny disciplin, Sporting er den skydning som mest ligner almindelig jagt, skytten vil komme ud for mange forskellige afstande og vinkler til duerne. En sportingbane består af 5 standpladser og 1 venteplads. En serie består af 25 duer som bliver kastet som kanin duer, og almindelige duer der kommer fra alle vinkler både fra højre, venstre, forfra og bagfra i en given rækkefølge, der altid er beskrevet på et kort på standpladsen. Duerne bliver udløst fra et akustisk udkald dvs. duen bliver kastet på en klar melding. Det er altid tilladt at skyde 2 skud til alle enkel duer.

Jagtskydning

 

Er en disciplin der kun skydes i Danmark, der må skydes to skud til alle enkelt duer. Der skydes en 24 eller 40 duer’s serie ligeligt fordelt mellem højreduer, bagduer, venstreduer og spidsduer. Højre- og venstreduer bliver kastet fra midterhuset i en afstand af ca. 25 meter. Bagduer bliver kastet fra midterhuset og flyver væk fra en. Spids duer bliver kastet fra sit eget hus og flyver hen over skytten i en afstand på 6 til 8 meter.

bottom of page